Ceník

Seznam cen služeb nad rámec poskytovaných zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění:

Administrativní výkon: 

200,00 Kč
Vyšetření mimo ordinační hodiny – příplatek:

500,00 Kč

Při poskytnutí žádné ze zdravotních služeb nebude vyžadován informativní souhlas pacienta písemnou formou s výjimkou případů, které stanoví zákon.

 


Seznam cen poskytovaných zdravotních služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění na vyžádání fyzické nebo právnické osoby:

Kód

Název

Datum od

Cena v Kč

09119

Odběr krve ze žíly u dospělého. nebo dítěte nad 10 let

1.4.2012

25,00

09211

Neodkladná péče v terénu poskytovaná lékařem á 10 min.

1.4.2012

65,00

09215

Injekce i.m., s.c., i.d.

1.4.2012

15,00

09216

Injekce do měkkých tkání nebo intradermální pupeny v rámci reflexní léčby

1.4.2012

70,00

09219

Intravenosní injekce u dospělého či dítěte nad 10 let

1.4.2012

55,00

09220

Kanylace periferní žíly včetně infuse

1.4.2012

155,00

09223

Intravenosní infuse u dospělého nebo dítěte nad 10 let

1.4.2012

75,00

09233

Injekční okrsková anestézie

1.4.2012

75,00

09509

Ošetření handicapovaného pacienta

1.4.2012

100,00

09511

Minimální kontrakt lékaře s pacientem

1.4.2012

30,00

09513

Telefonická konzultace ošetřujícího lékaře s pacientem

1.4.2012

65,00

09519

Konzílium specialistou – návštěva specialisty u pacienta

1.4.2012

475,00

09521

Čas lékaře strávený dopravou za pacientem v rámci návštěvy á 10 min.

1.4.2012

65,00

09527

Ohledání mrtvého – mimo lůžkové oddělení

1.4.2012

10,00

29021

Komplexní vyšetření neurologem 2

1.4.2012

640,00

29022

Cílené vyšetření neurologem 2

1.4.2012

320,00

29023

Kontrolní vyšetření neurologem 2

1.4.2012

160,00

29111

Speciální neurologické vyšetřovací testy

1.4.2012

130,00

29182

Evokované potenciály somatosenzorické – 1 nerv

1.4.2012

290,00

29184

Evokov. pot. zrakové, sluchové nebo kognitivní

1.4.2012

185,00

29210

EMG vyšetření rychlosti vedení nervem

1.4.2012

120,00

29220

EMG vyšetření reflexů, nervosvalového přenosu a tetanie

1.4.2012

190,00

29230

EMG vyšetření 1 svalu jehlovou elektrodou

1.4.2012

155,00

29240

Speciální vyšetřovací techniky v EMG

1.4.2012

555,00

29410

Odběr mozkomíšního moku lumbální nebo subokcipitální punkcí nebo punkcí přes fontanelu

1.4.2012

275,00

29510

Obstřik periferního nervu

1.4.2012

105,00

29520

Kořenový obstřik

1.4.2012

120,00